Kullanım Koşulları

Bu internet sitesini ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. İnternet Sitesi, ilgili ülkelere özgü yerel dilde hazırlanmış sayfa ve diğer tüm sayfalar dahil olmak üzere, FUJIFILM DIŞ TİCARET ANONİM ŞİRKETİ (“FUJIFILM”) mülkiyetinde olup Türkiye’de FUJIFILM Corporation’ın ürün ve hizmetleriyle ilgilenenlere sadece güncel haberler, finansal bilgiler, ürün yelpazesi, yerel iletişim bilgileri, FUJIFILM’in iştirakleri veya distribütörlerine ait internet siteleri gibi bilgilere ulaşmaları için kolay erişilebilir bir yol sunmak amacıyla FUJIFILM tarafından sağlanmakta ve kamuya sunulmaktadır.

İşbu İnternet Sitesi’ne erişiminiz, İnternet Sitesi’nde gezintiniz ve İnternet Sitesi’ni kullanımınız, aşağıda yer alan Kullanım Koşullarına ve bununla ile birlikte İnternet Sitesi’nde çeşitli yerlerde belirtilen diğer şart, koşul veya yönergeler ile ticari markalar, telif hakları, gizlilik hakları ve hakaret suçu ile ilgili fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm geçerli kanun, kural ve düzenlemelere tabidir.

Bu itibarla, FUJIFILM Kullanım Koşulları’nı dikkatlice okumanızı rica eder.

1. Bu İnternet Sitesi’nin Kullanımı

İşbu Kullanım Koşulları, İnternet Sitesi ve bu Kullanım Koşulları’na atıfta bulunan diğer tüm internet siteleri için geçerlidir. İnternet Sitesi’nde yer alan belirli sayfalara ilişkin ilgili ek kullanım koşullarını İnternet Sitesi’nde bulabilirsiniz. İnternet Sitesi’nde yer alan bu tür sayfaları kullanımınız, söz konusu türdeki sayfalara özgü kullanım koşullarına tabidir. Burada sağlanan Kullanım Koşulları ile İnternet Sitesi’nin başka bir sayfasında sağlanan ek kullanım koşulları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, söz konusu sayfada yer alan ek kullanım koşulları geçerli olacaktır.

FUJIFILM size, FUJIFILM’in sahip olduğu fikri ve sınai mülkiyet hakları kapsamında, işbu Kullanım Koşulları’na tabi olarak, İnternet Sitesi’ni ve burada yer alan İçeriği (aşağıda tanımlandığı üzere), Kullanım Koşulları’nda belirtilen kısıtlama ve yükümlülüklere tabi olarak ve yalnızca ticari olmayan kişisel kullanım için, dünya genelinde, münhasır olmayan ve devredilemez bir kullanım hakkı tanımaktadır. Bu kapsamda ek erişim hakkı tanınmamıştır.

2. Fikri Mülkiyet Hakları

Aksi beyan edilmedikçe veya belirtilmedikçe, bu İnternet Sitesi’nde veya İnternet Sitesi aracılığıyla sunulan tüm metinler, yazılım programları ve (tescilli ve tescilsiz) ticari markalar, grafikler, fotoğraflar, resimler, logolar ve hizmet işaretleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere bu İnternet Sitesi’nde yer alan tüm içerikler (“İçerik”) (toplu olarak "Eser" olarak anılacaktır) ve Eser’in ve İçerik’in seçimi, düzenlenmesi, Eser’in ve İçerik’in "görünüm ve hissi" FUJIFILM’in veya FUJIFILM’in ilgili İçeriği İnternet kullanma izni vermiş olan bu İnternet Sitesi’nde belirtilen üçüncü şahısların mülkiyetindedir. Tüm İçerik, başta Türkiye Cumhuriyeti kanunları, tüzük, yönetmelikleri ve resmi mevzuat hükümleri dahil olmak üzere uluslararası fikri ve sınai mülkiyet mevzuatı, telif hakları ve ticari marka yasalarıyla korunmaktadır.

3. İnternet Sitesi’ndeki içeriğin Kullanımına ilişkin Kısıtlamalar

Aksi yürürlükteki yasalarca veya iş burada veya bu İnternet Sitesi’nin başka bir yerinde açıkça izin verilmedikçe, veya FUJIFILM'den veya bu tür bir yasal izin/onay vermek için gerekli olan etki, yetki, unvan veya menfaate sahip herhangi bir üçüncü şahıstan yazılı ön onay alınmadıkça, İnternet Sitesi’nde bulunan veya bu İnternet Sitesi vasıtasıyla erişilebilen bir Eser veya diğer İçerik’i, World Wide İnternet’teki diğer sayfalarda veya İnternet sitelerinde meta etiketler olarak kullanımınız dahil ancak bununla sınırlı olmamak üzere ticari veya kamusal amaçlarla değiştirmeniz, kopyalamanız, indirmeniz, dağıtmanız, iletmeniz, sergilemeniz, yayınlamanız, satmanız, lisanslamanız, türev çalışmalar oluşturmanız dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere başka bir şekilde kullanmanız yasaktır. Kullanım Koşulları’nda yer alan hiçbir hüküm, Eser veya diğer İçerikler üzerinde size burada özellikle belirtilmeyen herhangi bir hak tahsis etmez.

4. Üçüncü Taraf İçeriği

Bu İnternet Sitesi, size hizmet sağlamak amacıyla, İnternet sitelerine ve üçüncü tarafların içeriğine yönelik (“Üçüncü Taraf İçeriği”) bağlantılar içerebilir. İnternet Sitesi’nde yer alan bağlantılar aracılığıyla erişilebilen herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği veya üçüncü taraf İnternet siteleri, harici bilgilerdir. FUJIFILM, Üçüncü Taraf İçeriği veya üçüncü taraf internet sitelerini izlemez, incelemez veya güncellemez ve FUJIFILM’in bunlar üzerinde herhangi bir kontrolü yoktur. Aksi açıkça belirtilmedikçe, FUJIFILM herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği’ni kabul ve tasdik etmez ve FUJIFILM, herhangi bir Üçüncü Taraf İçeriği’nin doğruluğu, eksiksizliği, güncelliği veya güvenilirliği konusunda hiçbir beyan, güvence veya garanti vermez. Bu bağlantıları ve Üçüncü Taraf İçeriği’ni kullanmanız halinde, buradan doğabilecek her türlü risk tamamen size ait olacaktır ve uğrayabileceğiniz her türlü dolaylı ve/veya doğrudan maddi ve manevi zararlardan ve olası masraflardan FUJIFILM sorumlu olmayacaktır. Ayrıca herhangi bir ürün, hizmet, süreç veya ticari isim, ticari marka, üretici, tedarikçi gibi diğer bilgilere atıfta bulunulması veya başkaca kullanılması, FUJIFILM tarafından herhangi bir onay, sponsorluk veya tavsiye niteliği taşımamakta veya taşıdığını ima etmemektedir.

5. Güncelleme ve Revizyonlar

Bu İnternet Sitesi’ndeki İçerik, FUJIFILM tarafından size kolaylık sağlamak amacıyla sağlanmıştır ve önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir. FUJIFILM, Kullanım Koşulları ve İçeriği herhangi bir zamanda revize edebilir ve zaman zaman güncelleyebilir. Tüm güncel kullanım koşullarını gözden geçirmek ve bunlara vakıf olmak için bu sayfayı periyodik olarak ziyaret etmenizi ve herhangi bir güncelleme ve revizyona vakıf olmak adına bu İnternet Sitesi’ni genel olarak incelemenizi öneririz.

6. Sorumsuzluk

Bu İnternet Sitesi, içeriği ve hizmetleri, açık veya zımni hiçbir garanti verilmeksizin “olduğu şekliyle” sağlanmaktadır. FUJIFILM, ticari olarak elverişlilik ve belirli bir amaca uygunluk, bilgi içeriği, sistem entegrasyonu veya doğruluğu gibi konularda zımni taahhütler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tüm taahhütleri reddeder. Bu İnternet Sitesi’ne girilmesi, ya da İçerik’in ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplerden ötürü, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan FUJIFILM, FUJIFILM’in çalışanları, yetkilendirdikleri kişi ve kuruluşlar sorumlu tutulamaz.

FUJIFILM herhangi bir zamanda İnternet Sitesi’nin erişimini kısmen veya tamamen durdurabilir. İnternet ve bilgisayar sistemlerinin doğası gereği, FUJIFILM, İnternet Sitesi’nin kesintisiz erişimi konusunda herhangi bir şekilde bir sorumluluk kabul etmemektedir.

7. Diğer Hükümler

İşbu Kullanım Koşulları FUJIFILM tarafından İnternet Sitesi’ne konulduğu tarihte yürürlük kazanır. İşbu Kullanım Koşulları ile ilgili doğacak tüm ihtilaflarda İstanbul Merkez (“Çağlayan”) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. İşbu Kullanım Koşulları’nın herhangi bir hükmünün kısmen veya tamamen geçersiz olması ya da geçersizliğe yol açması halinde, bu husus diğer hükümlerin geçerliliğini ve uygulanabilirliğini hiçbir şekilde etkilemeyecektir.

8. İletişim

İnternet Sitesi künyesi altında iletişim bilgilerimize ulaşabilirsiniz.