Gizlilik Politikası

1. Gizlilik Politikası’nın Kapsamı

1.1. Uygulama Kapsamı

Bu Gizlilik Politikası, kişisel veri gizliliğinin korunmasına ilişkin taahhüdümüz ile (i) “Veri Sorumlusu” bölümünde belirtilen şekilde FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş. veya iştiraklerinden biri (“FUJIFILM” veya “biz”) tarafından yönetilen ve işletilen ve (ii) bu Gizlilik Politikası’na bir bağlantı veren internet sitelerinin (“İnternet Sitesi(leri)”) ziyaretçilerinden ve yazılım uygulamalarının (“Uygulama(lar)”) kullanıcılarından topladığımız kişisel verileri nasıl işlediğimizi açıklamaktadır. Bu Gizlilik Politikası, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, İnternet Siteleri’ni ziyaret ederken veya Uygulamalar’ı kullanırken kişisel verilerinizin işlenmesi hakkında sizi bilgilendirmeyi amaçlamaktadır.

Kişisel verilerin elde edildiği (i) İnternet Siteleri’ndeki bağımsız sayfalarda veya (ii) Uygulamalar’da işbu Gizlilik Politikası’ndan farklı koşulların açıkça belirtilmesi halinde, söz konusu İnternet Siteleri’nde veya Uygulamalar’da belirtilen koşullar geçerli olacaktır.

1.2. 1Veri Sorumlusu

Bu Gizlilik Politikası kapsamında toplanan her tür kişisel veri ile ilgili veri sorumlusu, Mahmutbey Mah. Taşocağı yolu Cad. No:9 Bağcılar 34218 İstanbul / Türkiye adresinde yerleşik FUJIFILM Dış Ticaret A.Ş.’dir. Daha fazla bilgi için lütfen İnternet Sitesi künyesini inceleyiniz.

1.3. Harici Bağlantılar

Bu Gizlilik Politikası, İnternet Sitelerimiz ve Uygulamalarımız üzerinden bağlantı veriliyor olsa dahi kendi aydınlatma metinlerini yayınlamış olan internet siteleri ve üçüncü taraf internet siteleri için uygulanmaz. Lütfen bu ve benzeri diğer sitelerin gizlilik uygulamalarından sorumlu olmadığımızı unutmayınız. Kullanıcılarımızın İnternet Sitelerimizden ayrıldıklarında bunun farkında olmalarını ve kişisel veri toplayan her bir internet sitesinin kendi aydınlatma metinlerini okumalarını öneririz.

2. Kişisel Verilerin Yönetimi

2.1. Kişisel Verilerin Toplanması

Kural olarak, İnternet Siteleri’ni kişisel verilerinizi açıklamadan da görüntüleyebilirsiniz. İnternet Siteleri ve Uygulamalar, belirli teknik bilgiler (örn. İnternet Siteleri içinde hangi içerikleri görüntülediğiniz veya İnternet Siteleri’ne ulaşmak için hangi internet sitesinden yönlendirildiğiniz) toplayabilirler. İnternet Siteleri’nin veya Uygulamalar’ın kullanımını iyileştirme amacıyla bilgilerin toplanma ya da veri analizi sürecinde, söz konusu bilgiler kimliğinizi belirlenebilir kılacak şekilde toplanmayacaktır.

İnternet Siteleri’nin veya Uygulamalar’ın belirli alanlarına erişmek için kişisel verilerinizi paylaşmanız veya bu verileri sağlamanız gerekli olabilir. Ayrıca, bir sipariş verdiğinizde, hizmet talep ettiğinizde, hesap açmak amacıyla kaydolduğunuzda, e-posta haber bültenine abone olduğunuzda, pazarlama amaçlı etkinliklere veya araştırma çalışmalarına katıldığınızda yahut bizimle iletişime geçtiğinizde sizden belirli kişisel verilerinizi talep edebiliriz. Bu kapsamda, toplanabilecek kişisel verileriniz arasında kimlik verileriniz (örn. ad, soyad ve doğum tarihi), iletişim verileriniz (örn. posta adresi, telefon numarası ve e-posta adresi), müşteri işlem verileriniz (örn. sipariş bilgileri, ödeme bilgileri, talepler, şikayetler ve bizimle iletişim formu ve benzeri kanallarla paylaşılabilecek diğer bilgiler), hukuki işlem verileriniz (örn. dava süreçleri, uyarılar ve bildirimler), mesleki deneyim verileriniz (Fujifilm Profesyoneller Platformu’nda toplanan pozisyon/unvan bilgileri), pazarlama verileriniz (örn. çerezler, önceki satın alımlar, kişisel tercihler, anketler, kampanyalar/promosyon/sadakat programı aracılığıyla veya diğer pazarlama iletişimi yollarıyla elde edilen bilgiler) ve işlem güvenliği verileriniz (örn. kullanıcı adı, internet sitesi kayıtları ve IP adresleri) yer alabilir.

İnternet Siteleri ve Uygulamalar aracılığıyla toplanan kişisel verilerinizi (i) açık rızanıza (KVKK md. 5/1) istinaden ve (ii) aşağıdaki kişisel veri işleme şartlarından (hukuki sebeplerinden) birinin varlığı halinde açık rızanız aranmaksızın işlemekteyiz:
- işlemenin kanunlarda açıkça öngörülmesi (KVKK md. 5/2 (a))
- bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması (KVKK md. 5/2 (c))
- işlemenin veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirmesi için zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (ç))
- ilgili kişilerin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması (KVKK md. 5/2 (d))
- bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (e))
- ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri (çevrimiçi tekliflerimizin, ürünlerimizin ve hizmetlerimizin kişiselleştirilmesi ve iyileştirilmesi dahil) için veri işlenmesinin zorunlu olması (KVKK md. 5/2 (f)).

2.2. Kişisel Verilerin İşlenme Amacı

Kişisel verilerinizin işlenme amacını bu Gizlilik Politikası’nda veya ayrı sitelerde yayımlanan faaliyet bazlı aydınlatma metinlerinde, işlenme amacının tarafınızca aşikar olduğu haller haricinde, açıkça belirtmekteyiz. Kişisel verilerinizin işlenmesi, tarafınıza önceden bildirilen işlenme amacıyla sınırlıdır. Ancak ilgili mevzuat düzenlemelerince izin verilen veya zorunlu kılınan ölçüde ek işleme faaliyetlerini yürütme hakkımızı saklı tutmaktayız.

Ayrıca bir suçun önlenmesi, tespiti veya soruşturulması, hasarın önlenmesi ya da dolandırıcılıkla mücadele ve benzeri hukuki gerekçelerle ve uyum gerekçeleriyle de kişisel verilerinizi kullanmamız ve saklamamız gerekebilir. Kişisel verileri ayrıca iç ve dış denetim gerekliliklerimizin karşılanması, bilgi güvenliği ve gerekli veya uygun olduğuna inandığımız haller bakımından (a) ikamet ettiğiniz ülke haricindeki kanunların da aralarında yer alabileceği yürürlükteki mevzuat düzenlemelerinin uygulanması, (b) ikamet ettiğiniz ülke haricindeki yetkili makam ve mercilerin de aralarında yer alabileceği mahkemelerden, kolluk kuvvetlerinden, düzenleyici kurumlardan ve diğer kamu kurumları ve hükümet yetkililerinden gelen taleplere yanıt verilmesi, (c) kullanım koşullarının icra edilmesi ve (d) kendimizin ya da üçüncü kişilerin haklarının, gizliliğinin, güvenliğinin veya malvarlıklarının korunması amaçlarıyla da işleyebiliriz.

Aşağıdaki örnekler, kişisel verilerinizi topladığımız ve kullandığımız olası halleri ortaya koymaktadır:

2.2.1. Kullanıcı hesapları

Bir müşteri hesabı açmak amacıyla kaydolduğunuzda genellikle adınızı, e-posta adresinizi ve parolanızı toplamaktayız. Ek olarak, müşteri hesabınızda fatura ve teslimat adresinizin de dahil olduğu adreslerinizi de sağlayabilirsiniz. Bir sipariş verirken seçmiş olduğunuz ürünleri, ilgili fiyatlandırma bilgilerini, kullanmış olabileceğiniz kuponları, fatura ve teslimat adreslerinizi ve seçilen ödeme ve sevkiyat yönetimi ile ilgili verilerinizi toplamaktayız. Siparişlerin yerine getirilmesiyle bağlantılı olarak ödeme, teslimat ve iadelerle ilgili belirli verileri de toplamaktayız.

FUJIFILM Profesyoneller Platformlarımız, belirli FUJIFILM ürünleri ve hizmetleri ile ilgili bilgi almaya özellikle ilgi duyan profesyonel kullanıcılara yönelik özel platformlardır. FUJIFILM Profesyoneller Platformlarımızdan birinde bir kullanıcı hesabı açmak amacıyla kaydolduğunuzda genellikle adınızın, şirketinizin adının, departmanınızın ve iş unvanınızın yanı sıra işinizle ilgili iletişim bilgilerinizi de toplamaktayız.

Kullanıcı hesabınızın sürekliliğini sağlamak, meşru bir kullanıcı olduğunuzu doğrulamak, aboneliğinizin olabileceği her tür haber bülteni de dahil olmak üzere FUJIFILM ürünleri ve hizmetleriyle ilgili talep edilen bilgileri sağlamak, destek taleplerinize ve sorabileceğiniz diğer her tür soruya yanıt vermek amaçlarıyla kişisel verilerinizi işleyebiliriz. Kullanıcı hesabınızla bağlantılı olarak tercihlerinizi daha iyi anlamak ve çevrimiçi hizmetlerimizi iyileştirmek amaçlarıyla İnternet Sitemizi ve haber bültenimizi nasıl kullandığınızı analiz edebiliriz. Bu bilgileri kullanıcı hesabınızla bağlantılı olarak saklamaktayız. Pazarlama ile ilgili bir onay vermişseniz sizinle ayrıca pazarlama amaçları doğrultusunda ilginizi çekebilecek ürünlerimizle ve hizmetlerimizle ilgili olarak iş iletişim bilgileriniz üzerinden de irtibata geçebiliriz.

Bir kullanıcı hesabı oluşturduysanız bu kullanıcı hesabınız bulunduğu müddetçe verilerinizi saklamaktayız. Kullanıcı hesabınızın silinmesi halinde ise ilgili bilgileri sadece kanunlarca izin verilen veya gerekli olduğu ölçüde saklamaktayız.

Kullanıcı hesabınız vasıtasıyla iletişim bilgilerinizi ve tercihlerinizi yönetebilir ve güncelleyebilirsiniz. Lütfen erişim bilgilerinizi gizli tutunuz ve şifrenizi herhangi bir üçüncü kişiyle paylaşmayınız. Üçüncü bir kişinin erişim verilerinize yetkisizce eriştiğinden veya hesabınızı kullandığından haberdar olmanız ya da şüphe duymanız halinde lütfen gecikmeksizin şifrenizi değiştiriniz.

2.2.2. Kişiselleştirilmiş Hizmetler

Kişiselleştirilmiş hizmetlerle bağlantılı olarak bilgilerinizi, rıza vermiş olmanız halinde reklam ve pazar araştırması amaçları doğrultusunda veya hizmetlerin kişiselleştirilmiş bir şekilde sunulması adına işleyebilir ve kullanabiliriz. Rıza vermeniz halinde İnternet Siteleri’ni ve Uygulamalar’ı kullanırken eriştiğiniz bilgileri, özellikle sizin için kişiselleştirilmiş bilgileri tarafınıza sunabilmek amacıyla (örn. haber bülteni şeklinde) bir kullanıcı profilinde saklayabiliriz. Rızanızı ileriye dönük şekilde herhangi bir zamanda geri alabilirsiniz. Kişiselleştirilmiş hizmetleri kullanmanız halinde hizmetlerin tarafınıza sunulması için gerekli olan kişisel verileri kaydınız boyunca ve daha sonrasında ilgili kanunlarca izin verilen ya da gerekli olan süre boyunca kullanmaktayız. Taleplerinizin yanıtlanması ya da hizmetlerin sunulması amacıyla gerekli olması halinde bilgilerinizi iştirakimiz olan FUJIFILM şirketleri ile paylaşabiliriz. Ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili soruları ayrıca ilgili ürün veya hizmet kategorisinden ve ilgili bölgeden sorumlu olan bir distribütöre de yönlendirebiliriz.

2.2.3. Blog / Forumlar

İnternet Sitelerimizin bazılarında herkesin erişebileceği blog sayfaları veya topluluk forumları yer almaktadır. Bu alanlarda paylaşmış olduğunuz her tür bilginin bu alanlara erişen üçüncü kişiler tarafından okunabileceğini, toplanabileceğini ve kullanılabileceğini unutmayınız.

2.2.4. E-Posta Haber Bültenleri

Haber bültenlerimize abone olmanız halinde gerekli olan kişisel verileri veya e-posta şeklindeki haber bültenlerimizi tarafınıza göndermemiz için ayrıca paylaşmış olduğunuz kişisel verileri rızanız uyarınca işlemekteyiz. Haber bültenimizi alıp almadığınıza ve açıp açmadığınıza dair bilgilerin de aralarında yer aldığı, haber bültenimizi nasıl kullandığınızı analiz etmemize imkan sağlayan web işaretçileri, takip pikselleri veya bağlantılar e-posta haber bültenlerimizde yer alabilir. Herhangi bir zamanda tarafımıza bir mesaj göndererek veya haber bülteninde yer alan abonelikten ayrılma bağlantısını kullanarak veya yürürlükteki mevzuat düzenlemelerinde öngörülen diğer yollarla onayınızı geri çekebilir ve haber bülteni aboneliğinden çıkabilirsiniz.

2.2.5. Diğer İletişimler

Mal veya hizmetlerin satışı ile ilgili olarak e-posta adresinizi almamız halinde, bu ürünlerle / hizmetlerle ilgili herhangi bir ayarlama, değişiklik, düzeltme hakkında sizi bilgilendirmek veya bu tür ürünlere / hizmetlere ilişkin kullanım kılavuzları / satış sonrası hizmet bilgileri sağlamak adına sizinle iletişim kurabiliriz. Yürürlükteki mevzuat düzenlemeleri kapsamında aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getirmek adına sizinle ayrıca iletişim sağlayabiliriz. Ayrıca, ödenmemiş borçlar, devam eden üyelikler, faturalar hakkında sizinle yalnızca bilgilendirme amaçlı iletişime geçebiliriz.

2.3. Veri Paylaşımı ve Açıklama

Kişisel verilerinizi, bu Gizlilik Politikası’nda ve/veya faaliyet bazlı aydınlatma metinlerimizde belirtilen haller haricinde üçüncü şahıslara açıklamamaktayız, sunmamaktayız, paylaşmamaktayız veya bir başka şekilde dağıtmamaktayız. Kişisel verileri KVKK’ya uygun şekilde paylaşmaktayız. KVKK’nın 8’inci maddesi uyarınca kişisel veriler, KVKK’nın 5’inci maddesinin ikinci fıkrasında belirtilen işleme şartlarından (hukuki sebepler) en az biri bulunmadığı müddetçe, açık rızanız olmadan aktarılamaz. Bu kapsamda, kişisel verilerinizi aşağıdaki hallerde paylaşmaktayız:
- Kişisel verilerinizi açık rızanızda yer alan amaçlar doğrultusunda, açık rızanızda belirtilen veri aktarım alıcı gruplarıyla paylaşabiliriz;
- Kişisel verilerinizi, özellikle müşteri hizmetlerimizin sunulması, pazarlama ve ürün dağıtımımızın desteklenmesi veya sistemlerimizin ya da uygulamalarımızın çalıştırılması dahil olmak üzere hizmetlerimizin tarafınıza sunulabilmesi adına gerekli olması halinde hizmet sağlayıcılarımızla paylaşabiliriz. Söz konusu hizmet sağlayıcıları, kişisel verilerinizi sadece ilgili hizmetleri sunmak için gerekli olması halinde işlemekle yetkilidirler;
- Kişisel verilerinizi, gereli olması halinde hizmetleri sunmak veya ürün siparişlerini yerine getirmek, hesap yönetimi, satış ve pazarlama çalışmalarını kolaylaştırmak, müşteri desteği ve teknik destek ve iş ve ürün geliştirme çalışmalarını desteklemek için FUJIFILM grubu ile paylaşabiliriz. Kişisel verilerinizi paylaşabileceğimiz FUJIFILM Grubu lokasyonlarının listesini görmek için lütfen http://www.fujifilm.com/about/office/ bağlantısını ziyaret ediniz. Ayrıca ürünlerimiz ve hizmetlerimiz ile ilgili taleplerinizi ilgili ürün veya hizmet kategorisinden ve bölgeden sorumlu olan üçüncü bir taraf distribütöre de yönlendirebiliriz;
- Ücret, ad-soyad, adres, kredi kartı numarası ve diğer bilgilerin açıklanmasını gerektiren ürünleri sipariş etmeniz veya diğer hizmetlerimizi kullanmanız halinde kişisel verilerinizi, ödemenin yapılabilmesi adına finansal kurumlarla veya diğer taraflarla paylaşabiliriz;
- Kişisel verilerinizi, işletmemizin birleşme, konsolidasyon, fesih veya faaliyetlerin devri dahil olmak üzere kanunen veya bir başka şekilde temlik edilmesi veya devredilmesi halinde ilgili ve yetkili gerçek kişiler veya özel hukuk tüzel kişileri veya yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabiliriz;
- Kişisel verilerinizin yürürlükteki kanunlarda ve ilgili düzenlemelerde açıklanmasının veya bu açıklamanın herhangi bir suç soruşturmasını veya bir başka yasal soruşturmayı veya ilgili yetkililerce yürütülen bir yasal işlemi desteklemek amacıyla gerekli olması halinde kişisel verilerinizi yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve diğer yetkili gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşabiliriz;
- Kişisel verilerinizi, insan hayatını veya insan haklarını korumak için açıklanmasına acilen ihtiyaç duyulduğunda veya FUJIFILM’in yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi bakımından gerekli olduğunda yetkili kamu kurum ve kuruluşları ve diğer yetkili gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişileri ile paylaşabiliriz.

2.4. Uluslararası Veri Paylaşımı

Kişisel verilerinizi, toplandıkları ülkeden farklı gizlilik veya veri koruma kanunları olabilecek başka ülkelere transfer edebilir veya bu ülkelerde saklayabiliriz. Bu hallerde, kişisel verilerinizi korumak adına gerekli teknik ve idari tedbirleri alarak KVKK’nın yurt dışına kişisel veri aktarımına ilişkin 9’uncu maddesinde yer alan yükümlülüklerimizi yerine getirmekteyiz.

2.5. Veri Güvenliği

FUJIFILM olarak kişisel verilerinizin kötüye kullanımının ve kaybedilmesinin önlenmesi amaçlarıyla KVKK’nın 12’nci maddesi uyarınca yeterli teknik ve idari güvenlik tedbirlerini almaktayız. Kişisel verilerinizi kamuya açık olmayan güvenli bir işletme ortamında kaydetmekteyiz. Kayıt veya kişiselleştirilmiş hizmetlerin kullanımı sırasında tarafınızca sağlanan tüm kişisel verileri, herhangi bir üçüncü şahıs tarafından bilgilerin kötüye kullanılmasını önlemek amacıyla şifrelenmiş bir halde aktarmaktayız.

3. Çerezlerin, İnternet Sitesi Araçlarının ve Sosyal Medya Eklentilerinin Kullanılması

3.1. Çerezlerin ve Takip Teknolojisinin Kullanılması

İnternet Sitelerimiz ve Uygulamalarımız, çerezler veya benzer teknolojiler (analiz programları ve sosyal medya servisleri) kullanabilir. Çerezler, İnternet Siteleri tarafından kullanıcının cihazlarında bilgi saklamak amacıyla kullanıcının tarayıcısına gönderilen metin dosyalarıdır. İnternet Siteleri’ne her erişim sağlandığında çerezlerde bulunan bilgiler İnternet Siteleri tarafından okunmaktadır.

3.1.1. Çerezlerin Kullanılmasına Yönelik Rızanız

İnternet Sitelerimizin doğru bir şekilde çalışması için zorunlu çerezler ile diğer çerezleri kati suretle ayırmaktayız. Zorunlu çerezler için rızanız gerekmemektedir. Diğer çerezler bakımından ise, bu çerezleri cihazınıza yerleştirmeden önce rızanızı talep etmekteyiz. İnternet Sitelerimizi yalnızca çerez ayarlarınızı tamamladıktan sonra kullanabilirsiniz.

İnternet Sitelerimizi ilk kez ziyaret ettiğinizde çerez izin yönetim platformumuz ile birlikte bir pencere açılmaktadır. “Çerez Ayarları” butonuna tıkladığınızda Gizlilik Tercih Merkezi’ne yönlendirilirsiniz. Gizlilik Tercih Merkezi’nde ayrıca çerezler ve çerezlerin kullanım amaçları hakkındaki bilgileri bulabileceğiniz bir çerez listesi de bulunmaktadır. Gizlilik Tercih Merkezi’nde ilgili değişim anahtarı ile çerez kullanımını etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Lütfen, çerezleri kabul etmemeniz halinde İnternet Sitelerimizin belirli özelliklerini amaçlanan şekilde kullanamayabileceğinizi göz önünde bulundurunuz.

3.1.2. Çerez Tercihlerinizin Değiştirilmesi / Rızanızın Geri Alınması

Çerez tercihlerinizi istediğiniz zaman Çerez Ayarlarında değiştirebilirsiniz.Ayrıca herhangi bir zamanda tarayıcı ayarlarınız aracılığıyla da çerez kullanımını devre dışı bırakabilirsiniz / çerezleri silebilirsiniz. Bu durumda İnternet Siteleri’nin sunduğu fonksiyonların tamamını eksiksiz bir şekilde kullanamayabileceğinizi lütfen unutmayınız.

3.1.3. Çerez Listesi
3.2. Sosyal Ağ Eklentileri

İnternet Sitelerimiz ve Uygulamalarımız, sosyal ağlar (“Ağ”) için eklentiler sunabilir. Ağ eklentileri, Ağ’lar aracılığıyla diğer kişilerle içerik paylaşılmasının kolay yöntemleridir. İnternet Siteleri’ne eriştiğinizde bu eklentiler potansiyel olarak tarayıcınız ile ilgili Ağ’lar arasında doğrudan bir bağlantı oluşturabilir. Bu eklentilerle etkileşime girdiğinizde (örn. Twitter özelinde “Bunu Tweetle” seçeneğine veya Facebook özelinde “Beğen” seçeneğine tıkladığınızda veya bir yorum yaptığınızda) ilgili bilgiler doğrudan tarayıcınızdan ilgili Ağ’a iletilmektedir. Bazı hallerde bilgiler, eklentilerle etkileşim kurup kurmadığınıza bakılmaksızın, İnternet Siteleri’ni ziyaret etmeniz ile birlikte Ağ ile paylaşılmaktadır.

Bilgilerin Ağ ile paylaşılmasını, ilgili çerezlere izin vermeyerek ve/veya İnternet Siteleri’ni kullanmadan önce ilgili Ağ’daki oturumunuzu sonlandırarak da önleyebilirsiniz.

4. Veri Saklama

Kişisel verilerinizi, hesabınız aktif olduğu sürece veya hizmetleri tarafınıza sunmak için gereken süre boyunca saklamaktayız. Kişisel verilerinizi yasal yükümlülüklerimize uymak, ihtilafları çözüme kavuşturmak ve anlaşmalarımızı ifa etmek için gerektiği şekilde saklamakta ve işlemekteyiz.

5. Kişisel Verileriniz ile İlgili Haklarınız

KVKK’nın 11’inci maddesi uyarınca FUJIFILM’e başvurarak kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileriniz işlenmekte ise buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, kişisel verilerinizin yurt için de veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, kişisel verilerinizin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme, gerekli şartların mevcudiyeti halinde kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini isteme, bu kapsamda yapılan düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerinizin hukuka aykırı şekilde işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde, zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

6. Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

FUJIFILM, işbu Gizlilik Politikası’nı değiştirme, düzeltme veya güncelleme hakkını saklı tutmaktadır. Gizlilik Politikamızı değiştirmeye karar vermemiz halinde, güncellenmiş Gizlilik Politikası’nı yayımlayacağız. İnternet Sitemize tekrar yapılan ziyaretlerde lütfen Gizlilik Politikası’nda herhangi bir değişiklik olup olmadığını gözden geçiriniz.